Liên hệ

NHÀ HÀNG HẢI VƯƠNG

Thuộc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Nhà Hàng Hải Vương

478 Trường Sa, P2, Quận Phú Nhuận, TPHCM

090.183.9792

info@nhahanghaivuong.vn

www.nhahanghaivuong.vn

Mã số Doanh Nghiệp : 0314601925